جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان امام خميني
آدرس شهرستان کرج - خیابان شهيد بهشتي
 مسول فنی دكتر ماشااله رحيمي
خدمات پاتولوژي - بیوشیمی - هورمون - هماتولوژی - سرولوژی انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-261-2233777
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه