جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه راضیه فیروز
آدرس کرمان خیابان احمدی شرقی بیمارستان راضیه فیروز
 مسول فنی رزیتا وزیری
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 2228484
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه