جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ارجمند
آدرس کرمان خیابان شریعتی بیمارستان ارجمند آزمایشگاه
 مسول فنی بهمن صدیقی
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 2229443
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه