جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دانش
آدرس کرمان خیابان جهاد کوچه جیحون
 مسول فنی دکتر حمید تبریزچی
خدمات پاتولوژی
ساعت کار
تلفن 2263667
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه