جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه قانون
آدرس استان گلستان-شهرستان کلاله-خ مختومقلی فراغی
 مسول فنی دکتر کاشانی
خدمات پاتولوژی وتشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 3-4248331-0174
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه