جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه كسري
آدرس همدان:ميدان شريعتي_خيابان شريعتي
 مسول فنی دكتر صادقيان
خدمات انجام ازمايشات پاتولوژي_سيتولوژيو تمام ازمايشات روتين
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه