جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ازمايشگاه بيمارستان اكباتان
آدرس همدان:ميدان جهاد-خيابان طالقاني
 مسول فنی دكتر محمد جعفري
خدمات انجام ازمايشات روتين
ساعت کار
تلفن 8251244
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه