جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره)
آدرس اردبیل -خیابان شهید غفور جدی
 مسول فنی دکتر علیرضا خلیلی
خدمات آسیب شناسی و آزمایشات روتین داخلی - قلب - جنرال
ساعت کار
تلفن 2251401
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه