جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه صحتی
آدرس ابادان خیابان پرویزی روبروی رادیولوژي دکتر سدیدی
 مسول فنی دکتر عبدالخالق وثوق
خدمات بیوشیمی - هماتولوژی - سرولوژی - هورمون شناسی - میکروب شناسی - انگل شناسی - تجزیه ادرار - PCR
ساعت کار
تلفن 0631-2227270
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه