جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه حجتي (عج)
آدرس مشهد : چهارراه راه آهن بلوارشهيد كشوري - كشوري 7
 مسول فنی دكترنوقاني
خدمات طبي و پاتولوژي
ساعت کار
تلفن 7312771-0511
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه