جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ميلاد
آدرس کرمانشاه - کرمانشاه - ميدان آزادي - جنب مطب شبانه روزي بوعلي
 مسول فنی دکتر شيوا فرائي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار
تلفن 0098-831-7235084-7273326
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه