جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه وحدت -
آدرس کرمانشاه - کرمانشاه -شهرک تعاون - روبروي استخر ايران سونا
 مسول فنی
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار
تلفن 0098-831-4228717-
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه