جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه مرکز بهداشتي درماني قلعه گل -
آدرس کهکیلویه و بویر احمد -دهدشت -قلعه گل-مرکز بهداشت
 مسول فنی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-744-333300
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه