جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه انتقال خون ياسوج
آدرس کهکیلویه و بویر احمد - یاسوج - بلوار شهيد مطهري – کد پستي 75914
 مسول فنی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار
تلفن -0098-741-2228566
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه