جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان امام خميني (ره)
آدرس لرستان - کوهدشت - ميدان کشاورزي - ابتداي ورودي شهر
 مسول فنی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 2057 - 2067 - 3000
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه