جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کلینیک موسی ابن چعفر
آدرس گرگان نرسیده به میدان شهرداری -روبه روی ادلره آموزش وپرورش
 مسول فنی
خدمات هماتولوژی-میکروب شناسی-سرولوژی-بیوشیمی-ایمونولوژی-آندرولوژی
ساعت کار
تلفن 01712183033
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه