جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه دکتر رهنما
آدرس رفسنجان - بلوار طالقانی - کوچه شماره 41 - پلاک 3
 مسول فنی آقای دکتر امیر رهنما
خدمات انجام کلیه تستهای روتین آزمایشگاهی
ساعت کار
تلفن 0098-391-5229730
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه