جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پلی کلینیک قدس ( جانبازان )
آدرس اراک - خیابان مخابرات - جنب پاساژ مرکزی
 مسول فنی دکتر مرتضی صدیقی
خدمات انجام کلیه آزمایش های روتین
ساعت کار
تلفن 0098-861-2211630
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه