جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکزی
آدرس یزد-خیابان ایت الله طالقانی
 مسول فنی دکتر اخوان
خدمات
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه