جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه دکتر یونسی بانه
آدرس رشت - سه راه پاستوریزه -
 مسول فنی دکتر یونسی بانه
خدمات بیوشیمی - هماتولوژی - میکروب شناسی - هورمون - و...
ساعت کار
تلفن 0131-8823558
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه