جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان ابن سینا
آدرس مشهد_میدان بوعلی –خیابان حر عاملی
 مسول فنی دکتر یزدانفر
خدمات
ساعت کار
تلفن 05117112701
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه