جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کاشانی
آدرس اصفهان.خیابان کاشانی
 مسول فنی دکتر مختاری
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-311-2330091
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه