جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شماره 1 دیابت
آدرس اصفهان.خیابان ابن سینا.بیمارستان امین
 مسول فنی دکتر میر محمد صادقی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-311-2225511
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه