جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر رئیسی فر
آدرس اصفهان.خیابان شمس آبادی
 مسول فنی دکتر رئیسی فر
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-311-2334041
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه