جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پورسینا
آدرس اصفهان.خانه مجتمع گل
 مسول فنی دکتر بقایی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-311-44505236
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه