جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بهار
آدرس اصفهان.خیابان کهن دژ.جوی آباد
 مسول فنی دکتر خوش خلق
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-311-6610706
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه