جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه قدس
آدرس تهران - یاخچی آباد - چهار راه عباسی - پلاک 195 - کد پستی 1818866768
 مسول فنی دکتر منوچهر نقی پور
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی -انگل شناسی- میکروب شناسی
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-21-55039585
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه