جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سوادکوه
آدرس زيراب، خيابان آزادي، بالاتر از ايستگاه آلاشت
 مسول فنی دکتر صادقی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-124-5353009
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه