جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر موسوی
آدرس چالوس، كلاردشت، جنبميدان مركزي
 مسول فنی کتر موسوی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-192-2623074
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه