جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه اریترون
آدرس اصفهان ، خیابان شخص صدوق شمالی ، خیابان شیخ مفید غربی ، روبروی دفترخانه 119، آزمایشگاه اریترون
 مسول فنی اطلاعات: دکتر محمد رضا عزیزی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-311-6633621
پست الکترونيک http://www.erythron-lab.com
وب سايت http://www.erythron-lab.com

تصاویر آزمایشگاه