جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر عباسي
آدرس نوشهر.جنب بانك پارسيان
 مسول فنی دكتر عباسي
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-191-3237880
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه