جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكترحسيني
آدرس چالوس.روبروي بيمارستان آيت ا...طالقاني
 مسول فنی دكترحسيني
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-191-2227153
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه