جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر احمدي
آدرس بهشهر-پاساژ شريعت
 مسول فنی دكتر احمدي
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-152-5231369
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه