جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكترهاشم زبيد
آدرس اهواز.سربندر
 مسول فنی دكترهاشم زبيد
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-651-2226989
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه