جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه صدف
آدرس کرج - ولدآباد - خ. ۲۲ بهمن
 مسول فنی دکتر مسعود فلاح پور
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-261-۶۳۰۴۵۰۰
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه