جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ساعی
آدرس تهران - منطقه ۴ - تهرانپارس - فلکه سوم - خ. ۱۹۶ غربی - پ. ۱۰۶
 مسول فنی دکتر حمزه لو
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-21-۷۷۲۹۰۷۱۶
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه