جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه حاج عبدالوهاب تهرانی-خیریه
آدرس تهران - منطقه ۴ - هنگام - خ. ۳۰ متری اول - نبش خیابان آزادگان
 مسول فنی دکتر جعفریان
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-21-۷۷۴۴۸۰۸۱
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه