جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكترعظيمي
آدرس بروجرد-خ شهداء-ساختمان پزشكان رازي
 مسول فنی دكترعظيمي
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-662-2627421
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه