جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر فراهاني
آدرس خرم آباد.خ شريعتي-روبروي سينما
 مسول فنی دكتر فراهاني
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-661-4226621
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه