جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكترراستگو
آدرس كبودرآهنگ-خ مطهري-ساختمان پزشكان حضرت ابوالفضل(ع)
 مسول فنی دكترراستگو
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-812-5221339
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه