جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر مهران جلیل زاده افشار
آدرس ایوان غرب – خ امام (ره)-جنب میدان امام (ره)
 مسول فنی دکتر مهران جلیل زاده افشار
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-842-3230576
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه