جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر سعید حایری پور
آدرس ایلام –خ سعدی –جنب بانک کشاورزی
 مسول فنی دکتر سعید حایری پور
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-841-3338674
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه