جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر موسوی
آدرس بندرعباس.بلوار امام خمینی.روبروی دفتر هواپیمایی
 مسول فنی دکتر موسوی
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0098-761-2233243
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه