جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه امام سجاد-خیریه
آدرس تهران.منطقه15. - شهرک کیان شهر - خ. ابراهیمی - روبروی اداره راهنمایی و رانندگی
 مسول فنی متعدد
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-21-۳۳۸۸۳۵۳۱
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه