جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر احد محمدی
آدرس ارومیه.خیابان رسالت.بعد از چهارراه مافی
 مسول فنی دکتر احد محمدی
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0098-9134414917
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه