جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر جفرودی
آدرس بندر انزلی.خیابان مطهری
 مسول فنی دکتر ایرج جفرودی
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0098-181-4244966
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه