جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکزی قم
آدرس قم- خیابان شهید فاطمی ( دور شهر) خیابان 26پلاک 12
 مسول فنی دکتر حمزه محبعلی
خدمات
ساعت کار
تلفن 0098-251-7739946
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه