جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر علیزاده
آدرس صوفیان.میدان7 تیر.جنب بانک صادرات
 مسول فنی دکتر علیزاده
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-472-3224010
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه