جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه گلابچی
آدرس کاشان.خیابان امام خمینی.درمانگاه گلابچی
 مسول فنی دکتر رحمتی
خدمات بهداشتی-درمانی
ساعت کار
تلفن 0098-362-4447275
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه