جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سلطان میراحمد
آدرس کاشان.خیابان علوی.درمانگاه سلطان میر احمد
 مسول فنی دکتر عباس سکوت
خدمات سم شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-362-4220426
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه